رگلاژ کف کاذب

رگلاژ کف کاذب

مقصود از رگلاژ کف کاذب چیست؟

۱-   عنوان محتوا:

آشنایی با مفهوم رگلاژ

۲-   خلاصه محتوا

این بار آمده ایم تا درخصوص رگلاژ صحبت کنیم، فارغ از این که کف کاذب در مجموع بر چه مفهومی دلالت دارد و حاوی چه تجهیزاتی است، رگلاژ نکته ای است مهم که آشنایی با آن ضروری به نظر می رسد.

می گویند کار را باید به کاردان سپرد، این جمله در رگلاژ کف کاذب هم مصداق می یابد در ادامه خواهیم گفت چرا.

ضرورت رگلاژ کف کاذب، سراب یا واقعیت؟

شاید شنیده باشید که می گویند قابلیت رگلاژ مثلا ۲٫۵+ سانتی متر است، واژه رگلاژ به رغم این که برای عده ای آشناست برای برخی دیگر کاملا نامأنوس قلمداد می شود یا دست کم واژه ای است مبهم. از این رو برآنیم در مقاله پیش رو درخصوص رگلاژ صحبت کنیم و تشریح نماییم آنچه را که باید.

حس خوبی است فعالیت در شرکتی منظم، منظم از آن جهت که همه چیز سر جایش باشد و ردی از ابزار ها و اشیا اضافی به چشم نخورد. باز هم به همان مثال همیشگی متوسل می شویم به یک دیتا سنتر شلوغ، محل تجمع صد ها سیم طویل. این روز ها زمانی که وارد یک دیتا سنتر می شوید در نگاه هارمونی و یکپارچگی بصری را کاملا مشهود احساس می کنید و شاید سؤالی که در ذهنتان نقش می بندد این باشد: ” چنین نظم و ترتیبی از کجا منشأ می گیرد؟”

نظم و ترتیب دیتاسنتر از کجا منشأ می گیرد؟

پاسخ یک عبارت دو کلمه ای است، کفِ کاذب.

در یک دیتا سنتر قدم می زنید و گمان می کنید بر کف اصلی ساختمان در حال گام برداشتن هستید، درحالی که واقعیت غیر از این است، شما پایتان را بر کف کاذب می گذارید و آن چه زیر پای شما قرار دارد مجموعه ای است عظیم از سیم های طویل.

بهتر است به بطن موضوع اصلی برویم و بحث رگلاژ را به میان بکشیم.

همه چیز از آن جا شروع می شود که اصل و اساس کف کاذب را قطعه ای تشکیل می دهد با عنوان پایه کف کاذب. پایه کف کاذب دو نوع را در بر می گیرد می تواند قابل رگلاژ باشد یا خلافش، غیرقابل رگلاژ.

به نقطه عطف مقاله رسیدیم، جایی که نام رگلاژ به میان می آید و آتش کوره بحثمان را روشن می کند.

اگر تا به این جا با ما بوده باشید حتما مقاله هایی که با هدف تشریح اجزای اصلی کف کاذب به رشته تحریر در آمده اند را مشاهده نموده اید، در آن مقاله ها قید کردیم مهم ترین اجزای کف کاذب، پایه، تایل و استرینگر هستند، در این میان اما نکاتی وجود دارند که اصلی خطاب نمی شوند ولی توجه به آن ها نتیجه ای رقم می زند متفاوت، یکی از آن ها رگلاژ است.

رگلاژ کف کاذب ، ترفندی مهم

این که در نصب کف کاذب چه نوع اجزای اصلی را بکار بگیرند نکته ای است مهم، به عنوان نمونه تایل کف کاذب را مثال می زنیم. رگلاژ کف کاذب چالشی و دشوار می گردد مشروط بر آن که تعداد تایل کف کاذب زیاد باشد.

رگلاژ کف کاذب از هم تراز کردن اجزای اصلی کف کاذب حکایت دارد، زمان اجرای کف کاذب می بایست به مسئله رگلاژ، دقتی شود اساسی، اگر تراز کف کاذب به هم بخورد یا به اصطلاح از رگلاژ خارج شوند، عموما از رگلاژ های دوره ای استفاده می کنند با این هدف که عناصر کف کاذب مجددا هم تراز گردند.

در برخی انواع کف کاذب، همچون کف کاذب لگراند، همزمان با برداشتن تایل ها، نظم پایه ها به هم می ریزد و رگلاژ به هم می خورد بنابراین این نوع کف کاذب با هم تراز کردن مجدد پیوندی ناگسستنی دارد. این ها را گفتیم تا اهمیت رگلاژ را یادآور شویم و آن را به شکلی برجسته نشان دهیم.

عموما هم تراز کردن پایه کف کاذب را با کمک گرفتن از دستگاه های لیزری به مرحله عمل می رسانند.

درمان لقی کف کاذب، رگلاژ دوره ای

گاها مشاهده می شود انواع کف کاذب پس از نصب دچار لقی می شوند و راه رفتن بر روی آن ها همراه می گردد با سر و صدا .  علتش می دانید چیست؟ دلیلش استفاده از درزگیر های نامناسب است. پیش از آن که موضوع را ادامه دهیم بهتر است یک مسئله را شفاف سازی کنیم.

لقی کف کاذب مشکلی است که برخی مواقع پس از اجرای کف کاذب گریبانگیرمان می شود، ریشه و مشکل اصلی این اتفاق می تواند به پایه کف کاذب برگردد یا ناشی از تایل کف کاذب باشد. حالت دوم را می توانیم کنترل کنیم منوط بر آن که دور استفاده از درزگیر های نامناسب برای تایل کف کاذب را یک خط قرمز بکشیم.

هنگامی که تایل کف کاذب را نصب می کنند و توأمان از درزگیر استفاده می نمایند این امکان وجود دارد همزمان با استفاده های مکرر از کف کاذب، تایل ها جابه جا شده و صدایی ایجاد شود آزاردهنده.

رگلاژ کف کاذب تا چه ارتفاعی امکان پذیر است؟

اگر خاطرتان باشد در ابتدای مقاله برای مثال عددی را عنوان کردیم که میزان قابلیت رگلاژ را نشان می داد، باید بگوییم هر رگلاژ را تا سقف ۳ الی ۷ سانتی متر می توان تنظیم نمود که بسته به کاربرد کف کاذب متفاوت است. درحالی که برخی بیان می کنند ۳ سانتی متر بهترین رقم برای رگلاژ است، عده ای دیگر این عدد را کوچک می خوانند و این امر را تا ۷ سانتی متر عملی می دانند.

صحبت پایانی

کف کاذب، تکنولوژی خلاقانه و فناوری جدیدی که بر سر زبان ها افتاده و هر روز فراگیرتر می شود، نیازمند رگلاژ و ترازی قوی است. اهمیت رگلاژ غیرقابل اغماض است و با توجه به آن، خیالمان آسوده خواهد بود آنچه در اختیار داریم نمونه ای است بی بدیل و بی همتا.