شرایط اتاق سرور

نکات مهم در رعایت شرایط اتاق سرور

شرایط اتاق سرور

/ شرکت ها و سازمان ها برای حفظ داده ها و اطلاعات ارزشمند خود سعی می کنند اتاق سروری ایجاد کرده و این اطلاعات را در آن جای دهند. از این رو شاهد هستیم که کمپانی ها برای نگهداری بهتر اتاق سرور سیستم های مختلفی را به کار می گیرند تا از هر گونه خطر احتمالی جلوگیری نمایند. گذشته از این ها شرایط اتاق سرور نیز وجود داشته که بایستی به آن توجه شود. از آنجایی که ایجاد اتاق سرور آسان نیست و باید براساس اصول و قوانینی باشد، در این میان بایستی شرایط مورد اشاره انجام گیرد.

اتاق سرور به طور کلی در پایین ترین طبق یک ساختمان قرار می گیرد تا از هر خطر احتمالی چون سرقت یا جاسوسی به دور باشد. انجام کارهایی مطابق شرایط اتاق سرور موجب می شود تا تهدیدات به حداقل رسیده و همیشه شاهد حفظ اطلاعات و داده ها درون سرورها باشیم.

یک محیط اتاق سرور باید دارای ویژگی هایی چون دیوارهایی با عایق، بدون پنجره، سقف دو متر و هفتاد سانتی، کف پوش بدون موم، درهای پهن یک متری و برخی دیگر باشد تا به خوبی حافظت شده محسوب شود.

یکی از شرایط اتاق سرور انجام استانداردهای لازم اتاق بوده که برخی کمپانی ها ممکن است برای اتاق سرور خود آن را در نظر نگیرند. موضوعی که نیازمند توجه فراوان بوده و در صورت عدم انجام آن خطراتی ممکن است شرکت یا سازمان موردنظر را دنبال کند. زیرا با از دست رفتن داده های درون سرور در حقیقت شرکت یا سازمان بوده که با ضرر هنگفتی رو به رو می شود نه یک اتاق سرور.

مطالب مرتبط :   دیتاسنتر چیست و در چه اماکنی احداث میشود ؟

تجهیزات بایستی به شکل استاندارد درون اتاق چیدمان شده باشند. سیستم های ایمنی چون سیستم روشنایی هوشمند، سیستم اطفای حریق، سیستم ارتباط با عوامل و سیستم آلارم خطر و برخی دیگر نیز باید برای اتاق در نظر گرفته شده باشد.

شرایط اتاق سرور باید با رعایت نکات ایمنی انجام گیرد و همانطور که اشاره شد، عدم انجام این شرایط می تواند خطراتی را برای اتاق سرور به دنبال داشته باشد.

بسیاری از کمپانی ها و سازمان ها جهت انجام آن بایستی هزینه های بزرگی را صرف کنند و چنین عواملی با هزینه کم انجام نخواهد گرفت. البته شرایط شامل هر کاری می شود و تنها اتاق سرور نیست که از شرایطی بهره می برد. بنابراین برای انجام شرایط اتاق سرور بایستی قوانین و عواملی را پی گرفت که از ابتدا به آن انجام نشده است.

البته چنین عواملی دشواری نخواهد داشت و با به کارگیری افراد متخصص و راهنما می توان به اهداف موردنظر دست پیدا کرد. بنابراین توصیه می شود پیش از ایجاد اتاق سرور به شرایط آن توجه فراوانی شود در غیر این صورت ضررهای بزرگی در پی خواهد بود.