استانداردهای کف کاذب

استاندارد های کف کاذب در دیتاسنتر و اتاق های سرور

استانداردهای کف کاذب

سیستم های کف کاذب اروپایی در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند: PSA MOB PF2 PS/SPU و استاندارد جدید اروپایی EN12825:2001. استاندارد MOB توسط آژانس خدمات دولتی تعیین شد و در سال ۱۹۹۲ گردآوری شد و استانداردهای کف کاذب شد. استاندارد EN12825 طراحی شد تا به تولیدکنندگان اروپایی این امکان را بدهد تا بتوانند عملکرد سیستم های خود را تحت یک استاندارد طبقه بندی کنند.

یکی از استانداردهای کف کاذب : EN12825

پنل ها بر اساس ظرفیت بارگیری نهایی خود درجه بندی می شوند (منظور بار نهایی در زمان شکست یک عنصر در طول تست نهایی بار است). بنابراین اولین طبقه بندی، کلاس ۱ است که هر چه عدد بالا تر باشد، قدرت آن بیشتر خواهد بود:

استانداردهای کف کاذب

این بارگیری نهایی به فاکتور ایمنی تقسیم می شود و بار در جریان کار را به شما می دهد. این بار برای پنل استفاده می شود و انحراف بر اساس جدول زیر سنجیده و طبقه بندی می گردد:

سپس پنل بر اساس مقاومتی که ایجاد می کند تعیین می شود.

از دیگر استانداردها : PSA MOB PF2 PS/SPU

این استاندارد برای چهار درجه کف به کار می رود. میزان بار مربوط به هر یک در جدول زیر آمده است:

سیستم ها باید سه دفعه بارگیری استاتیک خاصی را به مدت ۵ دقیقه بدون فرو ریختن تحمل کنند. درجه خیلی سنگین باید دو دفعه به مدت ۵ دقیقه بدون فرو ریختن تحمل کند. سیستم باید بتواند این بار را در هر موقعیتی تحمل کند.

استانداردهای کف کاذب

حال با توجه به استانداردهای بالا متخصصان و مهندسین IT میبایست در انتخاب خود به منظور استفاده از انواع کف کاذب در محیط ها و شرایط مختلف دقت لازم را به عمل آورند و از محصولی استفاده نمایند که کاملا کاربردی بوده و نیاز های آن مجموعه را برطرف سازد و در عین حال از استانداردهای لازم برخوردار باشند .