کف کاذب چوبی

کف کاذب چوبی و دلایل استفاده از آن

کف کاذب چوبی

سازندگان، گزینه کف کاذب چوبی را با چوب های با دوام و قابل تجدید پیشنهاد می دهند. سیستم کف چوبی، مجموعه ای از تیر و میله، اتصالات کف، و پوشش های کف تخته سه لا یا تخته با رشته های جهت دار است که همگی در اندازه های مناسب هستند و بهم متصل شده اند و روی یک پایه قرار می گیرند. سیستم کف کاذب برای بالا بردن فضای روی زمین طراحی شده است و رطوبت و آفات زیر آن را ایزوله می کند. خانه های آمریکایی از دوران استعمار و به دلایل زیبایی و تجربی برای ساخت خانه از سیستم های کف کاذب چوبی استفاده می کنند.

عبارات بسیاری برای توصیف سیستم های کف کاذب در مناطق مختلف استفاده می شوند. مثال هایی مثل کف کاذب ، پایه میله و ستون و ساختار فضای خالی. بدون توجه به عبارت یا متد استفاده شده، سیستم کف کاذب چوبی، مزایای بسیاری دارد:

  1. هزینه کمتر از گود برداری و پی ریزی ساختمان
  2. تسریع زمان بندی کار
  3. فراهم سازی پایه بر روی انواع خاک
  4. امکان ساخت روی سطوح شیب دار
  5. ساده سازی تعمیر و بازسازی
  6. فروش سریع تر خانه و با سود بیشتر
  7. امکان تغییر مطابق با سلیقه مصرف کننده
  8. کاهش مسئولیت

کف کاذب چوبی

انواع سیستم های پایه کف کاذب چوبی

پایه محکم، مهم ترین بخش یک خانه جدید است. کف کاذب را می توان با انواع پایه ها پشتیبانی کرد. بدون توجه به سیستم پایه استفاده شده، پایه و پایه ستون باید اندازه و قدرت مناسب برای پشتیبانی از بار طراحی را داشته باشند. وقتی پایه مستقر می گردد، سیستم میله و تیر، اتصالات کف و و پوشش های کف تخته سه لا یا تخته با رشته های جهت دار برای تکمیل کف کاذب کامل می شوند. از انواع سیستم های پایه برای کف کاذب می توان به پایه میله و تیر چوبی، پایه دیوار چوبی اشاره کرد.