طراحی اتاق سرور استاندارد

مزایای طراحی اتاق سرور استاندارد چیست ؟

طراحی اتاق سرور استاندارد

/ اتاق سرور یک بخش مهمی در هر سازمان و شرکت بوده که باید براساس استانداردهایی ساخته شود و اگر مشکلاتی در آن باشد می تواند ضررهای هنگفتی را برای سازمان یا شرکت موردنظر به دنبال داشته باشد. اتاق سرور همانطور که از نام آن پیدا بوده، یک اتاق معمولی نیست و بسیاری تصور می کنند شامل اتاقی خالص با سرورهای اطلاعاتی است و شامل طراحی و ویژگی های خاصی نمی شود. اما این دست افراد سخت در اشتباه هستند زیرا طراحی اتاق سرور استاندارد خود یک اصل درست ایجاد اتاق سرور بوده که اگر به آن توجه نشود قطعا می تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.

از آنجایی که شرکت یا سازمان مربوطه تمامی اطلاعات حساس و مهم خود را در سرورهای این اتاق جای می دهند از این رو باید مراقبت کامل و درستی نیز از آنها صورت گیرد. بنابراین هنگام طراحی اتاق سرور باید به استانداردهای موجود توجه کاملی داشته تا موجب ایجاد اتفاقاتی در آینده نبود. طراحی اتاق سرور استاندارد در ابتدا بایستی براساس استانداردهایی صورت گیرد، استانداردهایی که ایمنی اتاق را تضمین کرده و موجب مراقبت کامل و سلامت همیشگی سرورها از گزندهای مختلف می شوند. بنابراین اگر طراحی به شکل درست انجام گیرد می‌توان شاهد نتایجی بوده که قابل پیش بینی بوده و به سود شرکت یا سازمان می باشد.

البته این نکته حائز اهمیت بوده که اتاق سرور باید از ایمنی بالایی بهره ببرد و در طراحی آن نیز به این موضوع باید توجه فراوانی شود. طراحی اتاق سرور استاندارد امر آسانی نیست و باید توسط افرادی متخصص انجام گیرد. زیرا این افراد بایستی تمامی عوامل ایمنی را در اتاق تعبیه کنند تا برای شرکت یا سازمان مربوطه یک اتاق سرور کاملی را طراحی نمایند. 

اتاق سرور بخش مهمی در هر شرکت یا سازمان محسوب شده و از این رو صاحبان اصلی حساسیت بسیاری در طراحی آن به خرج می‌دهند. این بخش از کمپانی ها باید در شرایط ایمنی کاملی باشند و به نوعی طراحی اتاق سرور استاندارد در آنها به کار گرفته شود تا بتوان این بخش را یک قسمت ایمنی و کامل تلقی کرد. البته برای انجام آن باید هزینه هایی هنگفتی انجام داد و نمی توان با یک هزینه کوچک به انجام مشکل پرداخت.

هزینه بر بودن طراحی اتاق سرور استاندارد امر آسانی برای شرکت و سازمان بوده زیرا این دست از شرکت ها برای تامین امنیت اطلاعات سری و مهم خود حاضرند هر هزینه ای را انجام دهند. بسیاری از کمپانی ها سرورهای خود را درجایی جداگانه قرار داده تا از دست هر گزندی حفظ باشند اما برخی دیگر آن را در قسمت زیرین ساختمان قرار می دهند. بنابراین این دست شرکت ها برای ایمنی بیشتر در مکان هایی جای داده تا موجب حفظ سرورها و اطلاعات مهم درون آن گردند. به طور کلی نگهداری کاملی باید از اتاق سرور صورت گیرد زیرا بخش کوچکی محسوب نمی شود.

به هر حال طراحی اتاق سرور نیز باید طبق استانداردهایی صورت گیرد تا بتوان آن اتاق سرور استاندارد تلقی کرد.

مطالب مرتبط

فروش کف کاذب اتاق سرور فروش کف کاذب اتاق سرور را در این مقاله مورد بحث قرار میدهیم کف کاذب ، نیاز اساسی اتاق سرور همه چیز از آن جا شروع می شود که دنیای رقابت دنیای بدون مر...
انواع کف کاذب دیتاسنتر نگاهی دقیق به انواع کف کاذب دیتاسنتر مدیران دیتاسنتر دقیق تر بخوانند دنیای امروز با اطلاعات و داده پیوند ناگسستنی دارد. تکنولوژی های زیادی دست به دس...
انواع کف کاذب اتاق سرور آشنایی با انواع کف کاذب اتاق سرور قبل از انتخاب کف کاذب اتاق سرور بخوانید کف کاذب که تا چندی پیش برای خیلی ها واژه ای ناآشنا و لفظی عجیب بود، این رو...
نکاتی از اجرای کف کاذب اتاق سرور... اجرای کف کاذب اتاق سرور ناگفته های تخصصی از زاویه ای نو اجرای کف کاذب اتاق سرور، یکی از مشکل ترین ماموریت هایی است که یک تیم اجرایی به عهده می گیر...