کف کاذب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

کارفرما : شرکت ارتباطاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
پروژه : دیتا سنتر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


زمان اجرای پروژه : ۰۱-۱۰-۱۳۹۴
محل اجرا : تهران – شهرک غرب – خیابان فلامک


مجری :
درجه کیفیت : ۵/۵

[siteorigin_widget class=”Divider”][/siteorigin_widget]