کف کاذب شرکت پدیده صنعت
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

کارفرما :  شرکت پدیده صنعت پروژه : اتاق برق فروشگاه هایپر استار چهار راه لشکر


زمان اجرای پروژه : ۲۰-۱۱-۱۳۹۴ محل اجرا : تهران – چهارراه لشکر


مجری : درجه کیفیت : ۵/۵

[siteorigin_widget class=”Divider”][/siteorigin_widget]