کف کاذب اتاق سرور بستنی میهن

کارفرما : شرکت بستنی میهن
پروژه : اتاق سرور بستنی میهن


زمان اجرای پروژه : ۱۵-۰۱-۱۳۹۴
محل اجرا : تهران – اسلامشهر – میدان قائم – کارخانه بستنی میهن

 


مجری :
درجه کیفیت : ۵/۵

 

کف کاذب شرکت بستنی میهن