کف کاذب اتاق سرور بستنی میهن
کف کاذب شرکت بستنی میهن

کارفرما : شرکت بستنی میهن
پروژه : اتاق سرور بستنی میهن


زمان اجرای پروژه : 15-01-1394
محل اجرا : تهران – اسلامشهر – میدان قائم – کارخانه بستنی میهن


مجری :
درجه کیفیت : 5/5