کف کاذب ضحی کیش

کارفرما : شرکت ارتباطاتی ضحی کیش پروژه : دیتا سنتر شرکت ارتباطاتی ضحی کیش


زمان اجرای پروژه : ۰۸-۰۲-۱۳۹۲ محل اجرا : تهران – بلوار آفریقا – ناهید غربی ساختمان الماس

 


مجری : درجه کیفیت : ۵/۵

 


توضیحات : فضای انتخابی جهت استاندارد سازی دیتاسنتر از همیت بالایی برخوردار است . لذا محل انتخاب شده از لحاظ طبقه و دسترسی به رایز ها و تاسیسات مربوطه و همچنین ارتفاع برای احداث دیتاسنتر و کف کاذب ضحی کیش محل مناسبی بود . همچنین میبایست قبل از اجرای کف کاذب ضحی کیش اقدام به اجرای کفپوش اپوکسی میشد که این قضیه باعث شد اجرای پروژه کمی با تاخیر صورت پذیرد به دلیل اینکه کف اصلی محل مورد نظر از سیمان ماله ای استفاده شده بود که در زیر آن پوکه کار شده بود و کف اصلی از استقامت مناسبی جهت ساب زدن برخوردار نبود . در چنین مواقع ای بهتر است کف محل مورد نظر موزاییک شود .

همچنین پوک بودن کف اصلی مشکلی دیگر را در اجرای کف کاذب ضحی کیش در قسمت نسب پایه ها به وسیله رول بولت به سطح سیمانی را شامل میشد که البته با اجرای کفپوش اپوکسی کمی این موضوع برطرف گردید . پس از پایان اجرای کفپوش و کف کاذب و دیوار کاذب اقدام به نصب سقف کاذب و سپس درب ها گرفته شد . البته در قسمت نصب سقف کاذب نیز به دلیل وجود کابل ها و تاسیسات زیاد سرعت اجرا پروژه کم بود که با سختی فراوان تیم اجرایی شرکت آرتام نسبت به انجام آن اقدام نمود .

در انتها پروژه استاندارد سازی کف کاذب ضحی کیش با موفقیت و نظر کارفرما به پایان رسید .

شرکت ارتباطاتی ضحی کیش