آماده سازی محل قبل از نصب کف کاذب

نکات مهم که باید در مورد آماده سازی محل نصب کف کاذب بدانیم

چند نکته در مورد آماده سازی محل نصب کف کاذب

آماده سازی محل نصب کف کاذب :

نصب یک کف کاذب نیاز به درک و بررسی دقیق فضای اجرای آن دارد، برای این منظور حضور در یک جلسه پیش ساخت الزامی است.

همچنین مطمین شوید که پیمانکار یا کارفرما از آنچه شما برای اجرای کار نیاز دارید در راستای آماده سازی محل نصب آگاه است:

آماده سازی محل قبل از نصب کف کاذب

  •  داشتن نقشه محل و پیکر بندی مساحت محل
  •  در نظر گرفتن مسیر مناسب خالی کردن و جابجایی تجهیزات مورد نیاز در طول نصب
  •  توافق در دسترسی به محل: آسانسور، پله ها، سطح خیابان و بارگیری و …
  •  شرایط نگهداری: قبل از شروع نصب یک محل خشک و امن نصب برای ذخیره مصالح نزدیک به محل مورد نیاز است.

از دیگر نکات مهم درآماده سازی محل نصب کف کاذب :

  •  بقیه کارهای ساختمان باید قبل از اتمام نصب کف کاذب تمام شود در غیر اینصورت در طول انجام آنها کف کاذب نصب شده باید با ورقه های تخته سه لای ۴/۳ محافظت شوند تا از آسیب آنها جلوگیری شود.
  •  محل نصب باید دمای بین ۳۵ تا °F 90 داشته باشد و ۲۰ تا ۸۰% رطوبت آن باشد.
  •  شناسایی محل و نوع تجهیزات و سرویس هایی که در محل نصب خواهند شد و کسب اطلاع از اینکه این تجهیزات قبل یا بعد از اجرای کف کاذب نصب خواهند شد.
  •  با شروع نصب تمام کارهای دیگر باید متوقف شوند و محل دارای نور و برق کافی باشد.
  •  کف اصلی باید از رطوبت، گریس، روغن و زباله های دیگر عاری باشد، توصیه می شود هر چه زودتر با چسباندن چند پایه از چسبندگی سطح کف مطمین شوید.

چرا باید در هنگام آماده سازی محل نصب کف کاذب به پیمانکاران دیگر اطلاع دهیم ؟

 کف اصلی باید قبل از شروع نصب کنترل شود که دارای شکستگی یا حفاری نباشد. کف های غیر از بتن : برای مواردی چون کف های چوبی یا کف های بتنی روکش دار باید مطمین شوید که پایه ها به کف متصل می شوند تا از واژگون شدن کف جلوگیری کنید. مطمئن شوید که کار با نقشه قرارداد مطابق است و به بقیه کارکنان ساختمان هشدار دهید که قبل از تحویل کامل کف کاذب اجازه حضور و تردد در محل را ندارند.

 نکات فوق در آماده سازی محل نصب از اهمیت ویژه ای برخوردار است .