کف کاذب آزمایشگاه

آزمایشگاه و اهمیت کف کاذب در آن

کف کاذب آزمایشگاه

/ کف های کاذب نوعی کالا محسوب می شوند که به قرینه سقف کاذب در ساختمان ها به کار گرفته می شوند. کف کاذب در حقیقت سطح یک ساختمان محسوب نشده و موجب افزایش ارتفاع از سطح ساختمان خواهد شد. گذشته از آن می توان در بخش زیرین کف کاذب سیم کشی و کابل کشی عبور داد تا دور از چشم قرار داشته و به خوبی نیز انبوهی از سیم های برق و تاسیسات را دربرگیرد. همچنین راه‌اندازی سریع کمک فراوانی به اتمام کار زودتر ساخت ساختمان خواهد کرد. کف های کاذب در انواع مختلف به تولید می رسند و هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. یکی از آنها کف کاذب آزمایشگاه محسوب می شود.

این نوع کف ها از ساختار مقاومی بهره برده و می توانند در محیط آزمایشگاه شرایط بهداشتی و ایمنی را فراهم آورند. آزمایشگاه باید از محیط بهداشتی و به دور از هر کثیفی و میکروب باشد. از این رو استفاده ازاین محصولات در چنین محیط هایی بسیار کاربردی بوده و از مقاومت بالایی نیز برخوردار میباشد .

کف کاذب برای افزایش سطح کف مورد نیاز از سطح اصلی ساختمان جهت حذف میکروب و حذف سیم کشی و کابل کشی‌ها از دید، می تواند کمک شایانی برای ساخت یک آزمایشگاه بهداشتی و ایمن کند. عموما ساخت یک آزمایشگاه نیز با این محصول سریعتر از نوع دیگر کف ها انجام خواهد گرفت و این امر نیز خود یک مسئله خوشایندی محسوب می شود که باید به آن توجه بسیار داشت. آزمایشگاه ها که مکانی بهداشتی هستند و باید برای ساخت آنها از تمامی نکات بهداشتی و ایمنی بهره گرفت.

بهداشت و کف کاذب آزمایشگاه

آزمایشگاه ها محیط حساس هستید و باید در زمینه ایمنی و استاندارد بی نقص و کامل به شمار روند. وجود کف کاذب موجب می شود تا سطح ساختمان ارتفاعی پیدا کرده و از نظر بهداشتی حفاظت بیشتری پیدا کند. آزمایشگاه ها عمدتا شامل دستگاه ها و برخی تجهیزات آزمایش شده که باید در برابر خطرات محفوظ بمانند. کف کاذب نیز با عبور دادن سیم کشی از بخش زیرین موجب عدم ارتباط الکتریسیته ساکن به دستگاه و افرادی شده که روی این کف ها حرکت می کنند. همانطور که پیشتر گفته شد کف های کاذب فواید بیشتری نسبت به مزایای آن دارد.

آزمایشگاه ها عمدتا به چنین کف هایی مجهز می شوند تا فواید گفته شده شامل حال چنین بخش هایی شود و افراد متخصصی که در آن مشغول کار هستند از خطرات و تهدیداتی ایمن خواهند ماند.

کف کاذب نسبت به دیگر کف های کاذب تفاوت بسیاری نداشته اما مقاومت بالایی داشته و به سرعت نیز نصب خواهند شد تا هر چه سریعتر بخش آزمایشگاه فعال شده و به کار خود ادامه دهد. بنابراین وجود این محصول در آزمایشگاه امری ضروری و قابل توجه بوده که بایستی سازندگان چنین مکان هایی به آن توجه بسیاری داشته باشند در غیر این صورت ممکن خطراتی این قسمت را تهدید کرده و خساراتی به بار بیاید.

به طور کلی کف های کاذب برای مراکزهای تجاری، اداری، آزمایشگاه ها و برخی از این دست کارآمد هستند و کاربری متداولی دارند.