اتاق سرور بیمارستان

نقش اتاق سرور در بیمارستان

اتاق سرور بیمارستان

/ اتاق سرور در حقیقت هسته هر شرکت یا سازمان را تشکیل می دهد. همانطور که می دانید در اتاق سرورها مجموعه ای از سرورها قرار می گیرند که هر یک برای خود چندین درایو ذخیره سازی را شامل می شوند. از این رو بایستی مانیتورینگ و نگهداری کاملی از این بخش صورت گیرد تا همیشه ایمن و پایدار باشد. اتاق سرور تنها شامل شرکت های تجاری نشده و هر مراکز را نیز دربر می گیرد. برای مثال ما در بیمارستان ها نیز شاهد اتاق سرور هستیم که اتاق سرور بیمارستان نامیده می شود.

در بیمارستان اتاق های سرور مجموعه از اطلاعات بیماران را دربر می گیرد. در گذشته هنگامی که اتاق سرور یا همان دیتاسنتری موجود نبود شرکت ها و بیمارستان ها به دفاتر بایگانی بسنده می کردند. اما حال با پیشرفت تکنولوژی از دیتاسنتر یا همان اتاق سرور برای ذخیره سازی اطلاعات بهره گرفته می شود.

اتاق سرورهای بیمارستانی تفاوت بسیاری با اتاق سرور شرکت ها دیگر سازمان ها ندارد. اما گستردگی که یک شرکت یا سازمان می تواند داشته باشد شامل اتاق سرور بیمارستان نمی شود. همانطور که می دانید برخی شرکت ها و سازمان برای اتاق سرور خود مکانی با مساحت بزرگ را در نظر می گیرند اما اتاق سرور بیمارستان می تواند شامل یک مساحت استاندارد در فضای داخلی بیمارستان باشد که بسیار بزرگ نیست.

گذشته از آن این اتاق همانند اتاق سرور دیگر مراکز در قسمت زیرین ساختمان قرار می گیرد تا ایمنی و نگهداری کاملی از آن صورت گیرد. اتاق سرورهای بیمارستانی در مانیتورینگ و تجهیزات هیچ تفاوتی با دیگر مراکز نداشته و باید تمامی نکات ایمنی در مراقبت از این مرکز انجام گیرد. بسیاری تصور می کنند اتاق سرورهای بیمارستانی اهمیت خاصی نداشته و شامل اطلاعاتی از بیماران می شود اما این تفکر اشتباهی بیش نیست. اتاق سرور بیمارستان شامل داده چندین سال گذشته بیماران شده و تنها برای حال نیست. هنگامی که بیماران در گذشته به بیمارستان برای انجام جراحی مراجعه کردند و قصد دارند باری دیگر برای انجام جراحی به همان بیمارستان رجوع نمایند، می توانند با وجود داده های قبلی فرآیند عمل را به آسانی انجام دهند.

بنابراین دیتاسنتر برخلاف اتاق بایگانی که به سختی افراد اطلاعات بیماران را بدست می آوردند موجب می شود تا شاهد دستیابی آسان تر اطلاعات موردنظر باشند. بنابراین دیتاسنتر یا همان اتاق سرورهای بیمارستانی نقش موثری در این زمینه خواهد داشت که بایستی برای آن تجهیزات نگهداری کاملی محیا کرد. اتاق سرورها همانطور که گفته شد قلب تپنده هر شرکت یا مراکز هستند و باید با نگهداری کامل و بی نقص از هر مشکلی ایمن بوده و همیشه بی نقص و پایدار به کار خود ادامه دهند. بنابراین نباید اتاق سرور را یک بخش بی اهمیت برای برخی مراکز چون بیمارستان تلقی کرد. از این رو دیتاسنتر به دلیل ذخیره سازی عمده شامل هر شرکت و سازمانی می شود و باید برای ایجاد آن به قوانین و استانداردهای موردنظر توجه داشت. در غیر این صورت دیتاسنتر موردنظر نخواهد توانست بدون مشکل و پایدار باقی بماند.

مطالب مرتبط

فروش کف کاذب اتاق سرور فروش کف کاذب اتاق سرور را در این مقاله مورد بحث قرار میدهیم کف کاذب ، نیاز اساسی اتاق سرور همه چیز از آن جا شروع می شود که دنیای رقابت دنیای بدون مر...
انواع کف کاذب دیتاسنتر نگاهی دقیق به انواع کف کاذب دیتاسنتر مدیران دیتاسنتر دقیق تر بخوانند دنیای امروز با اطلاعات و داده پیوند ناگسستنی دارد. تکنولوژی های زیادی دست به دس...
انواع کف کاذب اتاق سرور آشنایی با انواع کف کاذب اتاق سرور قبل از انتخاب کف کاذب اتاق سرور بخوانید کف کاذب که تا چندی پیش برای خیلی ها واژه ای ناآشنا و لفظی عجیب بود، این رو...
نکاتی از اجرای کف کاذب اتاق سرور... اجرای کف کاذب اتاق سرور ناگفته های تخصصی از زاویه ای نو اجرای کف کاذب اتاق سرور، یکی از مشکل ترین ماموریت هایی است که یک تیم اجرایی به عهده می گیر...