تایل برش خورده کف کاذب

تایل برش خورده کف کاذب در دور کار چگونه نصب میشوند ؟

نصب تایل برش خورده کف کاذب

تایل های اطراف و کناری به وسیله اره برقی و یا فرز بریده شده و اندازه آنها برای نصب کوچک میشوند . نیروی جاذبه باعث مستقر شدن و نصب تایل در محل مورد نظر میشود . تایل بریده شده به وسیله استرینگرهای برش خورده و پایه های اضافی حمایت میشوند . بهتر است در محل هایی که آستانه درب میباشد از تایل های کامل کف کاذب استفاده شود در غیر این صورت در مواقعی که از صفحات برش خورده  استفاده میشود بهتر است با استرینگر و پایه های مجزا از تایل های برش خورده حمایت بیشتری انجام شود .

قبل از نصب تایل برش خورده چه کار کنیم ؟

قبل از نصب میبایست اتاق و محل نصب به وسیله نرم افزار های معماری مورد بررسی قرار بگیرند تا در صورت امکان پرت کار مشخص و کم شود و تایل برش داده شده به حداقل برسد و در یک سمت اتاق استفاده شود . به دلیل از دست دادن لبه ، تایل برش دیده ممکن است به خوبی تایل های کامل در محل خود قرار نگیرد به همین دلیل نباید افرادی که تابحال نصب کف کاذب را انجام نداده اند اقدام به نصب کنند هر چند که نصب کف کاذب کاری آسان به نظر برسد.لذا بهتر است از ترفند های لازم در هنگام نصب مانند رگلاژ و ترازبندی که توسط نصاب های ماهر اجرا میشود استفاده کنید .

نکات ایمنی در هنگام کار با تایل برش خورده

تایل های برش خورده پس از برش دارای پیلیسه هایی میباشند که به واسطه برش با سنگ فرز به وجود آمده اند که بسیار خطرناک تیز و برنده اند بنابراین بهتر است پس از برش پلیسه ها از لبه کار تمیز شوند همچنین در مورد تایل های فولادی توپر با هسته سیمان نیز این نکته که سیمان داخل تایل پس از برش بصورت خاک داخل تایل و یا زیر کف کاذب نریزد نیز حائز اهمیت میباشد .