اتاق سرور پیش ساخته

مزیت های اتاق سرور پیش ساخته

اتاق سرور پیش ساخته

/ شرکت ها وسازمان ها برای ذخیره سازی داده ها خود سعی می کنند اتاق سروری را ایجاد کرد و از آن برای ذخیره اطلاعات استفاده نمایند. داده ها یکی از مهمترین دارایی هر شرکت یا سازمان بوده که باید نگهداری کاملی از آنها صورت گیرد. اگرچه عمده اتاق سرورها در بخش زیرین ساختمان کمپانی ها ساخته می شوند اما مدل دیگری از اتاق سرور هستند که به آن اتاق سرور پیش ساخته می گویند.

این نوع اتاق سرورها در درون ساختمان قرار نمی گیرند و به شکل یک اتاقک های کوچکی در خارج از ساختمان جای می گیرند. یکی از مزایا اتاق سرور پیش ساخته نقل و انتقال آن بوده که شامل تعداد محدودی از سرورها بوده و همچنین در برابر بیشتر گزندها و آسیب ها به دور خواهد ماند.

البته بایستی از این نوع اتاق سرورها نیز مراقبتی صورت گیرد و موضوع نظارت تنها شامل حال اتاق سرور داخلی نیست. اما گستردگی اتاق سرور پیش ساخته کمتر از یک اتاق سرورها بزرگ قرار داشته در زیرزمین شرکت یا سازمان می باشد.

برخی کمپانی که به حجم بسیاری از داده رو به رو می شوند برای پاسخگویی به نیاز خود این نوع دیتاسنتر را که به عنوان اتاق سرور پیش ساخته شناخته می شوند، به کار می گیرند.

یکی از مزایا بارز اتاق سرور پیش ساخته مدت زمان کم راه اندازی و آماده بودن آن برای راه اندازی بوده که زمان را برای ایجاد یک اتاق سرور تلف نمی کند. بنابراین افراد یا شرکت ها به جای ایجاد اتاق سروری جداگانه و گسترده، این نوع اتاقک ها را به کار می گیرند و در قسمتی از شرکت خود قرار می دهند. البته از آنجایی که اتاق سرور پیش ساخته در مکانی خارج از ساختمان می تواند قرار گیرد بایستی نظارت کاملی روی آن صورت گیرد و در غیر این صورت جاسوسان به آسانی می توانند به این نوع سرورها رخنه کرده و اطلاعات بااهمیت را کسب نمایند.

همچون دیگر اتاق های سرور، اتاق سرور پیش ساخته نیز باید با تجهیزات ایمنی همراه باشد و از آنجایی که یک مدل پیش ساخته است نباید بدون چنین عواملی ساخته شده و راه اندازی گردد. هر مکانی که این اتاق سرورها به کار گرفته می شوند بایستی با آخرین تجهیزات استاندارد ایمنی همراه ساخت تا کاملا آماده رو به رو شدن با هر خطری چون حریق و آتش سوزی باشند. البته این اتاقک ها تنها به تعداد محدود تولید نمی شوند و شرکتی در صورت مواجه شدن با سرور کم، می تواند چنین اتاقک ها را در خارج یا داخل کمپانی خود در مکانی جدای از اتاق سرور اصلی به کار گیرد. همچنین شرکت هایی که در مکان های خاصی ایجاد می شوند قادرند این نوع اتاقک ها را برای عدم فراهم بودن یک اتاق سرور گسترده به کار گیرند.

به طور کلی این نوع اتاق سرور بسیار کارآمد بوده و می توان از آن در مکان های مختلفی به کار گرفت. بنابراین موجب حذف محدودیت شده و به خوبی نیاز شرکت ها و سازمان را به سرور برطرف می سازد.

 

مطالب مرتبط

فروش کف کاذب اتاق سرور فروش کف کاذب اتاق سرور را در این مقاله مورد بحث قرار میدهیم کف کاذب ، نیاز اساسی اتاق سرور همه چیز از آن جا شروع می شود که دنیای رقابت دنیای بدون مر...
انواع کف کاذب دیتاسنتر نگاهی دقیق به انواع کف کاذب دیتاسنتر مدیران دیتاسنتر دقیق تر بخوانند دنیای امروز با اطلاعات و داده پیوند ناگسستنی دارد. تکنولوژی های زیادی دست به دس...
انواع کف کاذب اتاق سرور آشنایی با انواع کف کاذب اتاق سرور قبل از انتخاب کف کاذب اتاق سرور بخوانید کف کاذب که تا چندی پیش برای خیلی ها واژه ای ناآشنا و لفظی عجیب بود، این رو...
نکاتی از اجرای کف کاذب اتاق سرور... اجرای کف کاذب اتاق سرور ناگفته های تخصصی از زاویه ای نو اجرای کف کاذب اتاق سرور، یکی از مشکل ترین ماموریت هایی است که یک تیم اجرایی به عهده می گیر...