دستگاه برش کف کاذب

آیا ابزاری به غیر از فرز برای برش کف کاذب وجود دارد ؟

دستگاه برش کف کاذب یکی از نگرانی هایی که همیشه در هنگام نصب و برش ک…