کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن

آشنایی با کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن و مهم ترین ویژگی هایش

کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن چیست ؟

  خلاصه محتوا

مفهوم کف کاذب را بار ها با هم مرور کرده ایم، بار ها این واژه را به چالش کشیده ایم، از خوبی هایش گفته ایم و معایبش را روایت نموده ایم. به کررات کاربرد کف کاذب را به تصویر کشیده ایم و ضرورتش را بازگو کرده ایم.

امروز اما قرار است از کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن سخن بگوییم، لطفا با ما همراه باشید.

تخلیه بار الکتریکی و احساس نیاز به کف کاذب ضد الکتریسیته

اگر تاکنون برای خرید کف کاذب راهی فروشگاه های شهر شده باشید یا در اینترنت چنین واژه ای را سرچ کرده باشید بی تردید عبارت “ضد الکتریسیته ساکن” برایتان نامأنوس و ناآشنا نیست.

گاهی صراحتا به لفظ ضد الکتریسیته بودن اشاره نمی کنند اما قید می نمایند کف کاذب آنتی استاتیک است که این دو با هم برابری می کنند.

احتمالا مطالبی درباره تخلیه بار های الکتریکی شنیده اید و اطلاعاتی در این خصوص رصد کرده اید. داستان از این قرار است که در مراکز کامپیوتری، آن جا که حضور رایانه حتمی می شود و اهمیتش برجسته، ممکن است سایه مشکلاتی همچون تخلیه بار الکتریکی سنگینی کند، چنین مشکلاتی را نمی توان به سادگی از نظر گذراند یا به کلی قیدش را زد چون خسارت بارند و عواقبی رقم می زنند غیرقابل اغماض.

پس چاره چیست؟ راه حل خرید کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن است که در ادامه جزئیاتش را روایت خواهیم کرد.

خرید کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن ، ضروری و مهم

اگر خاطرتان باشد بار ها قید کردیم دیتا سنتر و اتاق سرور که مخاطبان اصلی کف کاذب به شمار می روند، با کابل های عدید دست به گریبانند و با سیم های زیاد پیوند ناگسستنی دارند.

کابل ها، کانالی هستند جهت هدایت جریان الکتریسیته، آن جا که ردی از بار الکتریکی مشهود است، احتیاط پررنگ می شود و دقت ضروری می گردد. به زبان ساده، در مکان های این چنینی، که کابل های برق حضور دارند و سیم های برق بخش عمده محیط را به نام خود زده اند، گاهی ناخواسته اتفاقاتی رخ می دهد تحت نام تخلیه الکترواستاتیکی که خطرناک است و درخور توجه.

خنثی کردند عواقب این اتفاق نیازمند یک تکنولوژی از نوع ضد الکتریسیته ساکن است و چه فناوری بهتر از کف کاذب؟

به رغم این که هدف از خرید کف کاذب، خنثی نمودن بار الکتریکی ساکن نیست اما حال که قرار است چنین تکنولوژی جدیدی را خریداری کنیم چرا یک نمونه خوبش را تهیه نکنیم؟

نگاهی دقیق تر به کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن

اذعان نمودیم اتاق سرور میزبان اصلی کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن است و تأکید کردیم بکارگیری این نوع کف کاذب کاری است ضروری و امری است خطیر.

این طور بگوییم، با نصب کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن، کاری خواهیم کرد کارستان. هم مکانمان را به یک فناوری نو آراسته ایم و هم جلوی خطرات احتمالی را گرفته ایم.

با وجود کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن، مانع از ایجاد الکتریسیته ساکن خواهیم شد. چنین کف های کاذبی سبب می شوند تشعشعات الکترومغناطیسی، منعکس شوند و دردسر نیافرینند، جانِ کلام این که با خرید کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن، محیطی خواهیم داشت ایمن و قابل اطمینان.

تهویه هوای اتاق سرور با کف کاذب محقق می شود

می گویند اتاق سرور قلب یک سازمان است و هسته یک مرکز. بدیهی است وقتی بخشی از یک سازمان را این گونه نامگذاری می کنند و بدین شکل لقب می دهند، تمام نگاه ها به سمتش معطوف می شود، منظورمان این است این بخش می شود مهم ترین.

تهویه هوایی و آبی اتاق سرور مسئله ای است جدی، بنابراین کف کاذب را به میان می آوریم تا زیبایی و ایمنی را به واسطه این تکنولوژی زیر یک چتر ببریم و از نتیجه ای رونمایی کنیم متمایز و منحصر به فرد.

استفاده از کف کاذب، توزیع جریان هوا را یکنواخت می کند و سبب می شود توزیع وزن در تمام اتاق یکپارچه رقم بخورد. با بکارگیری کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن، اگر در اتاق سرور الکتریسیته ای ایجاد شود به سادگی خنثی می گردد و به راحتی از بین می رود. بنابراین باز هم می رسیم به همان نکته همیشگی، به این که کف کاذب بهترین است و باز هم بهترین.

حضور کف کاذب در۹۰ درصد اتاق های سرور

در این بخش به ارقام متوسل شده ایم با این هدف که اهمیت بکارگیری کف کاذب را بیش از پیش عیان سازیم. شاید در روز های نخست، آن زمان که نام کف کاذب برای خیلی ها تازگی داشت و کسی از انواعش آگاه نبود، استفاده از کف کاذب را مساوی با خلق محیطی لوکس می دانستند و حتی آن را هزینه ای قلمداد می کردند غیر ضروری و اضافی.

رفته رفته ضرورت استفاده از کف کاذب آشکار گشت و همگان دریافتند با بکارگیری انواع کف کاذب محیطی خواهند داشت زیبا و مهم تر از آن ایمن. جایی که می توان با آرامش خاطر به فعالیت پرداخت و از نظم و ترتیش لذت برد.

بعد ها با ورود کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن، این تکنولوژی محبوب تر گشت و ما را مطمئن ساخت که با کف کاذب می توان فکر همه جا را کرد.

امروز می توان ادعا نمود با وجود کف کاذب، محیطی رقم می خورد تمام عیار و بی بدیل.

صحبت پایانی

احتمالا از آن چه در دبیرستان خوانده ایم به خاطر دارید تخلیه بار های الکتریسیته خطریند و جدی. این مهم در محیط هایی که تماما با برق سر و کار دارند و با کابل های زیاد طرفند، ارجح تر می شود، در محیط هایی همچون اتاق سرور.

استفاده از کف کاذب ضد الکتریسیته ساکن، می تواند همان ایده مهمی باشد که خطر را دفع می کند و ایمنی را برجسته می سازد.