کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ استان تهران
پروژه : دیتاسنتر آب و فاضلاب منطقه ۳ استان تهران


زمان اجرای پروژه : ۰۱-۱۰-۱۳۹۴
محل اجرا : تهران – خیابان کریم خان زند  – خیابان آبان شمالی


 

مجری : شرکت کف کاذب آرتام کو

درجه کیفیت : ۵/۵

 

کف کاذب آب و فاضلاب منطقه 2 تهران


 

 photo_2016-10-11_18-04-07 photo_2016-10-11_18-04-10 photo_2016-10-11_18-04-12 photo_2016-10-11_18-04-15 photo_2016-10-11_18-04-20 photo_2016-10-11_18-04-39 photo_2016-10-11_18-04-41 photo_2016-10-11_18-04-44 photo_2016-10-11_18-04-46 photo_2016-10-11_18-04-51 photo_2016-10-11_18-04-57 photo_2016-10-11_18-04-59 photo_2016-10-11_18-05-02