کف کاذب مترو حسین آباد
کف کاذب مترو حسین آباد

کارفرما : مترو تهران : کف کاذب اتاق مانیتورینگ مترو حسین آباد


زمان اجرای پروژه : 10-08-1395 محل اجرا : تهران - میدان هروی - میدان حسین آباد 


مجری : درجه کیفیت : 5/5


توضیحات : اتاق مانیتورینگ و اتاق برق از جمله اماکنی بودند که در این پروژه از کف کاذب استفاده نمودند