کف کاذب شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- مرکز عملیات اضطراری و نظارت کیفی
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

کارفرما : شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- مرکز عملیات اضطراری و نظارت کیفی


زمان اجرای پروژه : ۰۵-۱۱-۱۳۹۵ محل اجرا : تهران – فرودگاه مهرآباد


مجری : درجه کیفیت : ۵/۵


توضیحات : این فضا در ابتدا سالن همایش بود ولی با توجه به حساسیت موضوع تبدیل به مرکز مانیتورینگ و کنترل کیفی عملیات شد 

[siteorigin_widget class=”Divider”][/siteorigin_widget]