انواع کف کاذب دیتاسنتر

انواع کف کاذب دیتاسنتر

نگاهی دقیق به انواع کف کاذب دیتاسنتر

مدیران دیتاسنتر دقیق تر بخوانند

دنیای امروز با اطلاعات و داده پیوند ناگسستنی دارد. تکنولوژی های زیادی دست به دست هم داده اند تا انتقال داده ها را ممکن سازند و تخریب داده ها را غیرممکن. دیتاسنتر مرکز حجم انبوهی از داده هاست. لحظه ای فرض کنید صاحب شرکتی هستید بزرگ، جایی که فعالیت کارمندان و خروجی شرکت وابسته به داده های زیادی است، قطعا دیتاسنتر پای ثابت چنین شرکتی خواهد بود، بی تردید این شرکت بدون وجود دیتاسنتر ناقص است و قادر به انجام هیچ کاری نیست. این که چرا دیتاسنتر نیازمند کف کاذب است را در ادامه تشریح خواهیم کرد.

در این مقاله جستاری خواهیم داشت به دیتاسنتر، نخست مفهومی کلی از این مکان ارائه خواهیم نمود سپس پیرامون انواع کف کاذب دیتاسنتر بحث خواهیم کرد. لطفا با ما همراه باشید.

بحث را با این سؤال کلی آغاز می کنیم که

دیتاسنتر کجاست و چرا با حساسیت زیادی همراه است؟

دنیای تکنولوژی دنیای بدون مرزی است، جایی که سقفی ندارد و خط پایانی برایش رسم نشده. کم نبوده اند فناوری هایی که تولیدشان همچون بمب صدا کرده اما چندی بعد به خاطره ها پیوسته اند. این روز ها بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار می کوشند در حوزه خود پیشگام باشند و رقیبانشان را پس بزنند، تلاش می کنند حرفی برای گفتن داشته باشند و تخصصی در چنته.

امروزه مدیران سازمان ها و ارگان ها با چالشی بزرگ دست به گریبانند، با حجم بالایی از اطلاعات مواجهند که مدیریت صحیحشان امری است دشوار و کنترل دقیقشان کاری است سخت. همین امر پای دیتاسنتر ها را به میان کشیده است. دیتاسنتر که بر گرفته از دو کلمه انگلیسی Data و Center می باشد به مرکزی از داده دلالت دارد، جایی که حاوی سرور های بزرگی است.

سرور قلب تپنده یک سازمان محسوب می شود، یک کامپیوتر مشابه دیگر کامپیوتر ها با این تفاوت که داده ها را از بخش های مختلف سازمان دریافت می کند، آن ها را دستکاری می نماید و در صورت نیاز ذخیره سازی و یا منتقل می سازد. باز هم تأکید می کنیم دیتاسنتر مکانی است بسیار حساس جایی که مهم ترین اطلاعات یک سازمان را در بر می گیرد و اگر آسیب ببیند تمام سرمایه آن سازمان را به سادگی بر باد می دهد، از این رو امنیت چنین مکانی و ایمن بودن آن امری است اساسی و ضرورتی است غیرقابل اغماض.

و اما انواع کف کاذب دیتاسنتر

اشاره کردیم دیتاسنتر ها حاوی سرور های بزرگ و البته سنگینی هستند. حتما تا کنون به رایانه شخصی تان دقت کرده اید و قطعا بار ها از زیاد بودن کابل ها و سیم هایش عاصی شده اید! حال فرض کنید اداره ای که هر کارمندش یک رایانه در اختیار دارد با چه مقدار کابل و سیم مواجه است! کمی دقیق تر شویم، دیتاسنتری که با تمام این رایانه ها در ارتباط است با چه تعداد کابل سر و کار خواهد داشت؟ آیا این همه کابل اجازه می دهند کارمندان به سادگی کارشان را انجام دهند و امورشان را به خوبی کنترل کنند؟ اگر در چنین مکانی از انواع کف کاذب دیتاسنتر استفاده شود بی تردید پاسخ مثبت خواهد بود.

کف کاذب تمام هرج و مرج ها را پوشش می دهد و سبب می شود آن چه در نگاه نخست به چشم می خورد محیطی باشد مرتب و مکانی باشد منظم. جایی که نه اثری از کابل است و نه نشانی از به هم ریختگی و بی نظمی. تصویر زیر ادعای ما را به خوبی ثابت می کند.

آنچه انواع کف کاذب را به پای ثابت دیتاسنتر بدل نموده است

زمانی که می خواهند یک دیتاسنتر را راه اندازی کنند نخست می بایست محلی را به آن اختصاص دهند که به حیث ایمنی ممتاز باشد. در چنین مواقعی تنوع کف کاذب باعث ایجاد سردرگمی میشود و بایستی یک کف کاذب را با مشخصات و خواص لازم انتخاب کنند  با این هدف که در چنین فضایی تجهیزات و صد ها کابلی که سازمان بدان نیاز دارد تعبیه گردند. زمانی که کابل ها از نظر پنهان می شوند و قابل رؤیت نیستند آنگاه می توان ادعا کرد در معرض آسیب قرار ندارند و به سادگی اطلاعات آن ها دستخوش تغییر و یا آسیب نمی شود که این مهم با انواع کف کاذب دیتاسنتر محقق می گردد.

هدف از اجرای انواع کف کاذب دیتاسنتر چیست؟

هدف از اجرای انواع کف کاذب دیتاسنتر صرفا زیباسازی و ایجاد جلوه ای شیک نیست، یکی از مهم ترین دلایل استفاده از انواع کف کاذب دیتاسنتر، کیفیت این تکنولوژی بدیع می باشد به گونه ای که در برابر حوادث مختلف ایمن است و مهم تر از آن می تواند وزن سنگین سرور ها را به سهولت تحمل نماید.

اگر خاطرتان باشد در مقاله های قبلی اذعان نمودیم انواع کف کاذب قابلیت استفاده در مکان های متفاوتی دارند و حتی در واحد های مسکونی هم از آن ها استفاده می شود. اما احتمالا شما نیز کاملا ملموس درک کرده اید استفاده از انواع کف کاذب در سازمان های بزرگ و شرکت های وسیع بسیار گسترده تر است و شاید بتوان به سهولت از کاربرد کف کاذب در منازل مسکونی چشم پوشی کرد. اتاق سرور و دیتاسنتر مهم ترین مراکزی هستند که به عنوان میزبان انواع کف کاذب از آن ها یاد می شود، این طور بگوییم آن جا که نام دیتاسنتر به میان می آید بی تردید لفظ کف کاذب هم به دنبالش خواهد آمد.

صحبت پایانی

تنوع کف کاذب دیتاسنتر، ضرورتی اساسی در مکان های بزرگ امروزی هستند. دیتاسنتر ها مکان های شلوغ با بی نظمی های عدید می باشند که تنها به واسطه کف کاذب سر و سامان می گیرند و ایمن قلمداد می شوند.