اجرای کف کاذب اتاق سرور

نکاتی از اجرای کف کاذب اتاق سرور

اجرای کف کاذب اتاق سرور ، ناگفته های تخصصی از زاویه ای نو

اجرای کف کاذب اتاق سرور، یکی از مشکل ترین ماموریت هایی است که یک تیم اجرایی به عهده می گیرد. تخمین و سبک سنگین کردن شرایط، محاسبه ی بارهای وارده، در نظر گرفتن امور مربوط به تهویه، برقراری ایمنی و امنیت حداکثری، زیبایی و امور مربوط به طراحی داخلی همه و همه، تنها گوشه ای از المان هایی است که باید در اجرای کف کاذب اتاق سرور رعایت شود. ما در این نوشته، گریزی داشته ایم به همین مطالب و امیدواریم این نوشته، در حکم دستورالعملی کلی به کار شما بیاید.

چرا اجرای کف کاذب اتاق سرور بصورت اصولی امری حیاتی میباشد؟

 ما قصد نداریم در این نوشته که مختص نکات اجرایی است روی آن ها تاکید کنیم، اما اشاره ای گذرا به مخاطب کمک می کند بهتر با اهمیت موضوع آشنا شود. اجرای کف کاذب اتاق سرور، به واقع یک تجهیز صرف نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری است برای آینده. یک اتاق سرور، قرار است تمامی اسناد بایگانی و البته عملکرد روزانه ی کسب و کارهای مختلف را مدیریت کند، پس به همین خاطر است که تا این اندازه حیاتی است و تجهیز آن، سرمایه گذاری محسوب می شود.

اجرای کف کاذب اتاق سرور چه مراحلی دارد؟

همواره، در هر پروژه ای، کار بر اساس خواسته های مخاطب، یا همان کارفرما پیش می رود. به عنوان مثال، شاید شما نیاز داشته باشید تا در کف، تجهیزاتی خاص قرار دهید، در این شرایط، باید ارتفاع کف را ارتقا داد و این خود به معنی اضافه شدن یک (یا چند) مرحله به روند آماده سازی است. در نتیجه، ما به صورت کمی تعداد مرحله بیان نمی کنیم و کیفی، توضیح می دهیم.

کار با نیاز سنجی آغاز می شود

پس از اینکه مساحت و پلان برداشت شد، نوبت به رفتن سراغ مسائل تخصصی است. اتاق سرور شما چه تجهیزاتی دارد؟ قرار است برای چند سال مورد استفاده قرار گیرد؟ اگر سوالاتی از این دست در جهت یافتن پاسخی مناسب کند و کاو شوند، در نهایت می توان از جنس پانل ها آغاز کرد.

همان طور که مشاهده می کنید، اجرای کف کاذب اتاق سرور می تواند به وسیله ی پانل های ساده انجام شود و مرحله به مرحله عیار کیفی و عملکردی را ارتقا دهد. مثلا اگر کف کاذب اتاق سرور شما تهویه لازم نداشته باشد پانل سمت چپ و در صورتی که تهویه رکن اصلی باشد، باید سراغ نمونه ی سمت راست برویم. حد وسط هم که در میانه ی تصویر قرار دارد.

پانل ها روی پایه ها سوار می شوند

اگر در مرحله ی انتخاب پانل بوده ایم، حتما قبل از این کف را به خوبی شناسایی کرده ایم. در نتیجه، در پروسه ی اجرای کف کاذب اتاق سرور، کار به انتخاب پایه ها رسیده. از یک طرف، آن ها باید در کف زمین قرار بگیرند و از طرف دیگر، ستون های پانل به شمار می آیند. میزان مقاومت آن ها، ارتفاع و شکل هندسی سطح مقطع، مولفه هایی است که در این مرحله از نحوه نصب و اجرا کف کاذب اتاق سرور، تعیین کنندگی دارد.

کار همیشه ساده نیست!

اجرای کف کاذب اتاق سرور فوت های کوزه گری بیشماری دارد. یک مثال ساده اجرای شیب و یا اصطلاحا برقراری رمپ است. در این شرایط، پانل، تکیه گاه، نوارهای اتصال، همه و همه باید طبق نقشه های محاسباتی مو به مو اجرا شود، زیرا حتی یک میلیمتر نقص، کار را مثل دومینو از هم می پاشد.

اجرای کف کاذب اتاق سرور ؛ چند نکته ی تخصصی

اجرای کف کاذب اتاق سرور از آن مطالبی است که در نگاه اول ساده به نظر می رسد، اما عمق و گستره ای وسیع دارد. مثلا، اگر فردی مطلب بالا را مطالعه کند، با خود می گوید کاری ندارد، پانل ها را می خرم، پایه ها را تهیه می کنم و سرهم کردن این ها، کمتر از یک روز وقت خواهد گرفت.
این ایده نه تنها اشتباه است، بلکه تا حدی طنز به نظر می رسد. زیرا اجرای کف کاذب اتاق سرور، به سه عضو بالا محدود نمی شود، آن ها تنها کلیات در بزرگ ترین مقیاس ممکن هستند.
اجازه دهید با یک مثال تصویری نشان دهیم. گاهی در گوشه ها، نیاز است اتصال به شکل زیر انجام شود؛

گاهی دیگر، پانل و پایه ها به طریقی دیگر، احتیاج به تقویت دارند؛

حالا به مدل سوم می رسیم که بار خمشی هم تحمل می کند؛

امیدواریم همین مثال ساده توانسته باشد منظور را برساند، هرچند چکیده پایین، کوشیده است تا تصویری جامع از اجرای کف کاذب اتاق سرور ارائه دهد.

 جمع بندی نهایی

نحوه نصب و اجرا کف کاذب اتاق سرور، شبیه به بنا کردن یک سازه از پی تا نازک کاری است. همان طراحی را می طلبد، همان ممارست و دقت در اجرا و البته، نیروی اجرایی حاذق و زبردست هم که جزئی است از ملزومات جدانشدنی کار. بیایید برای لحظه ای به مثال بالا باز گریدم، انتخاب مصالح و شیوه ی اجرای آن ها، همه بسته به شرایط کار دارد، در نتیجه، چه اتفاقی رخ می دهد اگر در قسمتی که بار خمشی وجود دارد، پانل شما تنها در مقابل برش مجهز شده باشد و گسیخته شود؟
اجرای کف کاذب اتاق سرور را جدی بگیرید، زیرا امری است تخصصی و کیفیت بالای آن نه تنها حسن انجام کارهای روزمره را به همراه دارد، بلکه نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است، هم اهداف دور و دراز در دستان شما قرار می گیرد و هم یک بار هزینه کرده اید، برای عمری دراز.