اتاق سرور ups

اهمیت UPS در اتاق سرور

اتاق سرور UPS

/ اتاق های سرور بخش مهمی از هر شرکت یا سازمان را تشکیل می دهد و از این رو بایستی در ساخت آن استانداردهای لازم موردتوجه قرار گیرد و مشکلی در نهایت به وجود نیاید. اتاق سرورها شامل فناوری های مختلفی می شوند که به شکل دستگاه در اختیار افراد نظارت کننده قرار می گیرد. یکی از دستگاه های اتاق سرور UPS است. این دستگاه که در اتاق های سرور به کار گرفته می شود موجب عملکرد نرمال سرورها حین قطع و وصل شدن جریان خواهد شد.

اتاق های سروری که بدون UPS باشند قطعا با مشکل قطع و وصلی برق سرورها از کار افتاده  یا دچار آسیب هایی می شوند که بایستی به وسیله UPS آن را برطرف ساخت. افزود یک دستگاه UPS بسته به حجم سرورها داشته باید برای هر تعداد سرور یک دستگاه UPS تهیه کرد. زیرا اگر حجم سرورها بسیار بوده و دستگاه UPS کوچکی در نظر گرفت قطعا نمی تواند پاسخگو نیاز و برطرف کننده مشکل قطع و وصل شدن جریان برق باشد.

بسیاری از شرکت ها یا سازمان ها برای اتاق سرور خود یک UPS تهیه می کنند تا اتاق سرور آنها به عنوان اتاق سرور UPS شناخته شود. البته هزینه کمی نیز نداشته و یک گزینه بزرگ برای اتاق سرور است که با افزودن آن می توان ایمنی و استاندارد لازم را به اتاق سرور افزود. بنابراین می توان به کمک چنین دستگاهی شدت جریان برق را در سرورها به شکل نرمالی برقرار کرده و خطر قطعی را از دستگاه ها دور داشت.

مطالب مرتبط :   راه اندازی اتاق سرور و تاثیر آن بر حیات یک سازمان

در حقیقت اتاق سرور UPS به اتاقی گفته می شود که شامل دستگاه UPS برقرار کننده شدت جریان برق نرمال در حین قطعی کامل یا تغییر نوسان می شود. بنابراین وجود دستگاه UPS در کنار اتاق سرور ضروری بوده و موجب جلوگیری از بروز هرخطری ناشی از قطعی برق می شود.

برق امر حیاتی برای یک اتاق سرور محسوب می شود که نبود آن حتی موجب حذف حافظه بخشی از داده ها می شود که در نهایت ضررهایی را برای شرکت یا سازمان موردنظر به دنبال دارد. بنابراین نباید در هنگام ایجاد اتاق سرور از استفاده دستگاه UPS صرف نظر کرد.

این دستگاه ها البته هزینه بسیاری نداشته اما ایمنی یک اتاق سرور را بالا می برند. بنابراین اکثر شرکت ها یا سازمان ها با به کارگیری اتاق سرور در کنار سرورها دستگاه UPS را خریداری کرده و به کار می گیرند. به نوعی این دستگاه را یک منبع تغذیه بی وقفه می‌دانند. این دستگاه مخفف  Uninterruptible power supply  که همان منبع تغذیه بی وقفه محسوب شده و مدت ها می تواند در کنار اتاق سرور به کار گرفته می شود. بنابراین این نوع دستگاه وجودی ضروری در اتاق سرور داشته باید آن را یکی از استانداردهای اتاق سرور به شمار می رود.

شرکت ها و سازمان بزرگ بیشتر به استفاده از دستگاه Uninterruptible power supply می پردازند تا ایمنی بیشتری را فراهم آورده و از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری کنند.

به هر حال اگر به دنبال ایجاد اتاق سرور هستید قطعا این دستگاه را در کنار اتاق به کارگیرید تا اتاق سرور UPS  ایجاد نمایید.