مشخصات اتاق سرور استاندارد

اتاق سرور استاندارد باید دارای چه مشخصاتی باشد ؟

مشخصات اتاق سرور استاندارد

/ اتاق سرور که بخش مهم هر شرکت یا سازمان محسوب می شود باید براساس استانداردهایی ساخته شود در غیراین صورت می تواند مشکلاتی پیرامون اطلاعات مهم این کمپانی ها وسازمان ها به وجود می آید. استاندارد اتاق سرور باید از همان نخست طراحی شود و اگر فاقد این استانداردها باشد می تواند ضرر هنگفتی را به سازمان یا شرکت وارد کند. از این باید مشخصات اتاق سرور استاندارد را در نظر گرفت و آن در ساخت به کار گرفته شود.

یک اتاق سرور برای این که در برابر خطرات حفظ باشد باید از ویژگی های ایمنی برخوردار گردد. اگر بخواهیم در زمینه مشخصات اتاق سرور استاندارد به آن اشاره داشتیم بایستی لیست زیر را نام برد:

  • درها با پهنای یک متر و ده تا یک متر و بیست و ارتفاع حداقل دو متر و نیم
  • عایق بودن دیوارها، سقف و درها در برابر صدا
  • سقف دو متر و هفتاد سانتی متر
  • کف پوش آنتی استاتیک ( بدون موم ) برای کف کاذب
  • بدون هیچ پنجره ای به خاطر امنیت و صدا

گذشته از مشخصات فوق یک اتاق سرور باید از چیدمان درست تجهیزات نیز برخوردار باشد. از آنجایی که هر اتفاقی می تواند برای اتاق سرور بیافتد باید آن را دربرابر هر حادثه ای حفظ کند. از جمله آن باید به پیش گیری از آتش سوزی اشاره کرد که می تواند خطرساز یا نابود کننده سرور باشد.

بنابراین لازم است تا اتاق سرور استاندارد براساس مشخصاتی ایجاد شود. جهت چیدمان یک اتاق سرور باید به گزینه های زیر توجه داشت:

  • حداکثر شدت میدان الکتریکی تجهیزات ۳۰۰ وات در ۳۰ سانتی متر مربع
  • رک ها با فاصله کافی طبق مشخصات هر تولید کننده : حداقل یک متر و ده  سانتی  در اطراف هر وسیله و یک متر و بیست در راهرو بین رک ها
  • رک های کامپیوتر مقاوم در برابر زلزله و اتصال به زمین مناسب
  • حداقل یک تلفن
مطالب مرتبط :   تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور

اما موارد دیگری که در مشخصات اتاق سرور استاندارد باید به آنها توجه فراوانی شود می تواند سیستم های پیشگیری از آتش سوزی، سیستم خنک کننده استاندارد، سیستم تهویه مطبوع استاندارد، سیستم های الکتریکی استاندارد، سیستم های ایمنی و امنیتی اتاق سرور را نام برد. هر یک از این سیستم ها دارای شرایطی هستند و باید طبق آنها برای استفاده در یک اتاق سرور عمل شود.

بنابراین اتاق سرور به راحتی ایجاد نمی شود و باید طراحی مهندسی و ایمنی را پیش از عملیات ساخت به کار گرفت. از آنجایی که این بخش اهمیت بالایی برای شرکت ها و سازمان ها داشته، روی آن حساسیت بسیاری به خرج می دهند تا سرورهایی که میلیون ها داده را در خود جای دادند، از هر گزند و حادثه ای به دور باشند.

البته ایجاد اتاق سرور ایمن امر آسانی نیست و باید طبق مقرراتی آن را ایجاد کرد. بسیاری تصور می کنند مشخصات اتاق سرور استاندارد سطحی بوده اما در حقیقت نیازمند طی کردن فرآیندهای مختلفی است تا بتوان به نتیجه موردنظر دست پیدا کرد. همانطور که پیشتر بیان شد، اتاق سرور بخش با اهمیتی به شمار می رود که باید حفاظت و مراقبتی از آن صورت گیرد.