استانداردسازی اتاق سرور

چند نکته مهم در استانداردسازی و مقاوم سازی اتاق سرور

استانداردسازی اتاق سرور

/ شرکت ها و سازمان ها بایستی از اتاق سروری برای نگهداری داده های با اهمیت خود برخوردار باشند. از این رو بایستی استانداردسازی اتاق سرور جهت اطمینان کامل از عدم به وجود آمدن مشکلی انجام گیرد. برخی شرکت ها یا سازمان ها به این مهم بی اهمیت هستند و توجه بسیاری نسبت به آن ندارند. اما برخی دیگر با توجه به چنین موضوعی استانداردسازی اتاق سرور را انجام می دهند تا با خیالی آسوده ایمنی کاملی را برای سرورهای خود فراهم آورند.
از استانداردسازی اتاق سرور باید به مقاوم سازی اتاق، تجهیزات ایمن و برخی دیگر اشاره داشت.

اما هریک از این عوامل برای خود توضیحاتی داشته که در ادامه می توانید مطالعه فرمایید:
۱- مقاوم سازی اتاق سرور: زلزله یکی از خطراتی بوده که اتاق سرور هر شرکتی را تهدید می کند. با وقوع زلزله آسیب فراوانی به سرورها و داده های درون آن منتقل می شود از این رو بایستی با ایمن سازی سازه اتاق از به وجود آمدن مشکل جلوگیری کرد. موضوعی که باتوجه به آن می توان موجب استانداردسازی اتاق سرور شد. یک شرکت یا سازمان در هر منطقه ای قرار گیرد از زلزله دور نخواهد بود و این بلایای طبیعی می تواند در هر مکانی رخ دهد.

اما مقاوم سازی چگونه انجام می گیرد؟

A- تراشیده شدن دیوارها تا سطح آجری
B- پر شدن سوراخ ها و منافذ
C- سطح پوشیده شدن با لایه سیمان
D- پوشیده شدن لایه ضد حریق روی لایه سیمانی
E- ایجاد مسیرگذاری برای لوله های برق و دیگر لوله های لازم
F- ستون گذاری و آهن کشی
G- گچ کاری شبکه های فلزی
H- پوشش گچ با لایه ضد حریق
موارد فوق جهت ایمن سازی یک اتاق سرور انجام می گیرد تا اتاق مورد بحث در برابر زلزله و دیگر خطراتی که آن را تهدید می کند محفوظ باشد.
۲- تجهیزات ایمن: جهت استانداردسازی اتاق سرور در کنار مقاوم سازی اتاق بایستی به تجهیز آن نیز پرداخت تا با یک اتاق سرور کاملا استاندارد رو به رو باشیم. عمدتا اتاق های سرور در پایین ترین طبق ساختمان شرکت قرار می گیرد از این رو بایستی به تجهیز آن در زمینه ایمنی پرداخت. این تجیهزات می تواند نصب سیستم های مانیتورینگ هوشمند و برخی از این قبیل باشد. گذشته از آن بایستی همیشه افرادی باشند تا سرویس دهی به اتاق جهت بررسی سرورها داشته باشند. بنابراین تجهیز یک اتاق سرور جهت افزایش ایمنی امری مهم و قابل توجه بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.
به طور کلی استانداردسازی اتاق سرور امری مهم بوده که شامل تمامی شرکت ها و سازمان های دارای اتاق سرور می شود. این اتاق سرور از آنجایی که داده های بسیار مهم را دربرمی گیرد باید برای عدم نابودی داده ها نگهداری کاملی از آنها صورت گیرد زیرا با به وجود آمدن یک مشکل کوچک باید شاهد عواقب نافرجامی بود. البته عمده شرکت ها این موضوع را موردتوجه قرار می دهند و مانع از در خطر افتادن اتاق سرور خود می شوند. موضوعی که به شکل استاندارد باید تمامی کمپانی های بزرگ به آن توجه کاملی داشته باشند زیرا عدم توجه به این مقوله ضرر بزرگتری به دنبال خواهد داشت.

مطالب مرتبط :   در مورد مشخصات اتاق سرور بیشتر بدانید